“เพราะเด็กวัย 0-6 ปี สมองมีการพัฒนาแล้วถึง 80% จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมให้สมองของเขาเจริญเติบโตให้มากที่สุด โดยกระบวนการของเรา online casino เด็กๆ จะได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาควบคู่กัน ดิฉันมั่นใจในประสบการณ์และหลักสูตรการเรียนการสอนของเราที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 30 ปี ด้วยความทุ่มเทเพื่อพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต”

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแสดงปิดภาคเรียน

1

“วันแห่งความทรงจำ” สวนสนุก Yoyoland SeaconBangkae วันที่ 8 มี.ค.2558  เริ่มเวลา 11.00 น.

อ่านต่อ...

บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557

26

บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557

อ่านต่อ...

ปฏิทิน 2558

ปฏิทิน 2558 – 10 ธันวาคม 2557  หยุดวันรัฐธรรมนูญ – 31 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558 หยุดเทศกาลปีใหม่ – 5 มกราคม 2558    เปิดเรียน เทอมปลาย – 16 มกราคม 2558  หยุดวันครู – 6 มีนาคม 2558  เรียนวันสุดท้าย เทอมปลาย – 8 มีนาคม 2558  งานแสดงปิดภาคเรียน (ซีคอนบางแค) – 20 เมษายน 2558 – 15 พฤษภาคม 2558   เรียนภาคฤดูร้อน  ( Summer)

อ่านต่อ...

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

ผลงานของนักเรียน...ล่าสุด

สร้างสรรค์ งานศิลป์ …จากจิตรกรน้อย

IMG_0384

บรรยากาศการเรียนศิลปะของเด็ก ๆ

ผลงานการสรรสร้าง…จากปลายพู่กัน

7. ด.ช. ศุภกร (ต้นกล้า) อ.2

ขอเชิญเข้าชื่นชม ผลงานของบุตรหลานค่ะ

ดูผลงานทั้งหมด...