“เพราะเด็กวัย 0-6 ปี สมองมีการพัฒนาแล้วถึง 80% จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมให้สมองของเขาเจริญเติบโตให้มากที่สุด โดยกระบวนการของเรา เด็กๆ จะได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาควบคู่กัน ดิฉันมั่นใจในประสบการณ์และหลักสูตรการเรียนการสอนของเราที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 30 ปี ด้วยความทุ่มเทเพื่อพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทิน

วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๗    กิจกรรมกีฬาสี วันที่ ๒๗ ก.ย.- ๒ พ.ย.๕๗    ปิดเทอม วันที่ ๖ – ๓๑ ต.ค.๕๗ เปิดเรียนคอร์สพิเศษ วันที่ ๒ พ.ย.๕๗  โรงเรียนเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสมทบทุนสร้างวิหารพระศรีอริยเมตไตรย ณ วัดธรรมธาราภิวัฒน์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  (สมทบทุนเข้าบัญชี “วิหารพระศรีอริยเมตไตรย” ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 034-2-80363-6 วันที่ ๓ พ.ย.๕๗ เปิดเรียนเทอมปลาย

อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดี

4

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนอนุบาล 3 ที่สอบเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2557  ใน โรงเรียน เซนต์คาเบรียล  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  โรงเรียนราชินี ด.ช.กันตพัฒน์ สินวาสนามงคล  เคนธ์ ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ สีทองหลาง แม็กค์ ด.ช.ณัฎฐกิตติ์ อังกูรศุภศิลป อิง ด.ช.ณัฐทกิตติ์ คนสนิท แมส ด.ช.ธนบูรณ์ แตงมณี ตังค์ ด.ช.ศราวินท์ ลีนิล พิณ ด.ญ.ณัชชา เชวงวรกิจ นัด ด.ญ.พิชา เสียงลอย ณัฐ ด.ญ.ศศิกานต์ จันทราศรี บีม ด.ช.กรวริศวร์ สีมา กาย ด.ช.จิรกิตต์ เอี้ยงแจ้ง คอปเตอร์ ด.ช.ธรรมรักษ์ อรุณมณี เข็มทิศ ด.ช.ปฏิวัติ แสงฉาว เก่ง ด.ช.รักศิธา ชัชอานนท์ […]

อ่านต่อ...

กำหนดการ ปีการศึกษา 2557

5

  วันที่  12 – 20 เม.ย.2557             หยุดวันสงกรานต์ วันที่  21  เม.ย.-16 พ.ค.2557        เปิดเรียนภาคฤดูร้อน วันจันทร์ที่  19  พ.ค.2557            เปิดเรียนเทอมต้นปีการศึกษา 2557  

อ่านต่อ...

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

ผลงานของนักเรียน...ล่าสุด

สร้างสรรค์ งานศิลป์ …จากจิตรกรน้อย

IMG_0384

บรรยากาศการเรียนศิลปะของเด็ก ๆ

ผลงานการสรรสร้าง…จากปลายพู่กัน

7. ด.ช. ศุภกร (ต้นกล้า) อ.2

ขอเชิญเข้าชื่นชม ผลงานของบุตรหลานค่ะ

ดูผลงานทั้งหมด...