“เพราะเด็กวัย 0-6 ปี สมองมีการพัฒนาแล้วถึง 80% จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมให้สมองของเขาเจริญเติบโตให้มากที่สุด โดยกระบวนการของเรา เด็กๆ จะได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาควบคู่กัน ดิฉันมั่นใจในประสบการณ์และหลักสูตรการเรียนการสอนของเราที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 30 ปี ด้วยความทุ่มเทเพื่อพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต”

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแสดงปิดภาคเรียน

1

“วันแห่งความทรงจำ” สวนสนุก Yoyoland SeaconBangkae วันที่ 8 มี.ค.2558  เริ่มเวลา 11.00 น.

อ่านต่อ...

บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557

26

บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557

อ่านต่อ...

ปฏิทินปีการศึกษา 2558

ปฏิทินภาคเรียนที่ 1/2558 18 พ.ค.2558  เปิดเรียนเทอมต้น – 30 ก.ค.2558  หยุดวันอาสาฬหบูชา – 31 ก.ค.2558  หยุดวันเข้าพรรษา – 12 ส.ค.2558  หยุดวันแม่แห่งชาติ – 7 ธ.ค.2558 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว – 10 ธ.ค.2558 หยุดวันรัฐธรรมนูญ – 30 ธ.ค.2558 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ – 31 ธ.ค.2558 หยุดวันส่งท้ายปีเก่า – 1 ม.ค.2559 หยุดวันขึ้นปีใหม่ – 22 ก.พ.2559 หยุดวันมาฆบูชา – 13 มี.ค.2559 กิจกรรมงานแสดงปิดภาคเรียน – 18 เม.ย.2559 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน – 16 พ.ค.2559 เปิดเรียนเทอมต้น  

อ่านต่อ...

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

ผลงานของนักเรียน...ล่าสุด

สร้างสรรค์ งานศิลป์ …จากจิตรกรน้อย

IMG_0384

บรรยากาศการเรียนศิลปะของเด็ก ๆ

ผลงานการสรรสร้าง…จากปลายพู่กัน

7. ด.ช. ศุภกร (ต้นกล้า) อ.2

ขอเชิญเข้าชื่นชม ผลงานของบุตรหลานค่ะ

ดูผลงานทั้งหมด...