“เพราะเด็กวัย 0-6 ปี สมองมีการพัฒนาแล้วถึง 80% จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมให้สมองของเขาเจริญเติบโตให้มากที่สุด โดยกระบวนการของเรา เด็กๆ จะได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาควบคู่กัน ดิฉันมั่นใจในประสบการณ์และหลักสูตรการเรียนการสอนของเราที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 30 ปี ด้วยความทุ่มเทเพื่อพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต”

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันแห่งความทรงจำ

วันแห่งความทรงจำ 59

ขอเชิญชมการแสดงของนักเรียน “วันแห่งความทรงจำ” ณ สวนสนุก Yoyoland SeaconBangkae ชั้น 4 วันที่ 13 มี.ค.2559  เริ่มเวลา 11.00 น.

อ่านต่อ...

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 อายุ 2-5 ปี

อ่านต่อ...

บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557

26

บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557

อ่านต่อ...

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

ผลงานของนักเรียน...ล่าสุด

สร้างสรรค์ งานศิลป์ …จากจิตรกรน้อย

IMG_0384

บรรยากาศการเรียนศิลปะของเด็ก ๆ

ผลงานการสรรสร้าง…จากปลายพู่กัน

7. ด.ช. ศุภกร (ต้นกล้า) อ.2

ขอเชิญเข้าชื่นชม ผลงานของบุตรหลานค่ะ

ดูผลงานทั้งหมด...