ประชาสัมพันธ์

– กำลังเปิดรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2560 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 อายุ 2 – 5 ปี

– เปิดเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม – 7 เมษายน 2560

– เปิดเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2 วันที่  18 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2560

– เปิดเทอมต้นปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560