กิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมวันแม่ 11 ส.ค. 54

ระลึกพระคุณแม่ ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อ่านต่อ...

เลี้ยงอาหารเด็ก มูลนิธิเด็ก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กค. 2554

อนุบาลบ้านสวนได้ไปเลี้ยงอาหารว่างเด็ก ๆ ณ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านสานรัก มูลนิธิเด็ก เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญต่อสังคม

อ่านต่อ...

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2554 ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม ภาษีเจริญ

อนุบาลบ้านสวนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา โดยผ่านประสบการณ์ตรงจากการได้ปฏิบัติจริง

อ่านต่อ...

  1. หน้า:
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9