“เพราะเด็กวัย 0-6 ปี สมองมีการพัฒนาแล้วถึง 80% จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมให้สมองของเขาเจริญเติบโตให้มากที่สุด โดยกระบวนการของเรา เด็กๆ จะได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาควบคู่กัน ดิฉันมั่นใจในประสบการณ์และหลักสูตรการเรียนการสอนของเราที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 30 ปี ด้วยความทุ่มเทเพื่อพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต”

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 อายุ 2 – 5 ปี – เปิดเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน พ.ศ.2562 – เปิดเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2 วันที่ 17 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 – เปิดเรียนเทอมต้นปีการศึกษา 2562   วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

อ่านต่อ...

วันแห่งความทรงจำ

 ขอเชิญชมการแสดงความสามารถของนักเรียน “วันแห่งความทรงจำ” ณ สวนสนุก YOYOLAND SEACONBANGKAE ชั้น 4 วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค.2561 เวลา 11.00 – 14.00 น.

อ่านต่อ...

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสำโรง จ.สุโขทัย เยี่ยมชมโรงเรียน

ใน 25 ส.ค.2560 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสำโรง จ.สุโขทัย เยี่ยมชมกิจกรรมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลบ้านสวน  

อ่านต่อ...

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

ผลงานของนักเรียน...ล่าสุด

ศิลปะอนุบาล 3 ปี 61

ผลงานของน้องๆ อนุบาล 3 ประจำปี 2561

สร้างสรรค์ งานศิลป์ …จากจิตรกรน้อย

บรรยากาศการเรียนศิลปะของเด็ก ๆ

ดูผลงานทั้งหมด...