“เพราะเด็กวัย 0-6 ปี สมองมีการพัฒนาแล้วถึง 80% จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมให้สมองของเขาเจริญเติบโตให้มากที่สุด โดยกระบวนการของเรา เด็กๆ จะได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาควบคู่กัน ดิฉันมั่นใจในประสบการณ์และหลักสูตรการเรียนการสอนของเราที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 30 ปี ด้วยความทุ่มเทเพื่อพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต”

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันแห่งความทรงจำ 62

ขอเชิญชมการแสดงความสามารถของนักเรียน “วันแห่งความทรงจำ” ณ ลานหน้าสวนสนุก ซีคอนบางแค ชั้น 4 วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค.2563 เวลา 11.00 – 14.00

อ่านต่อ...

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เปิดภาคฤดูร้อนช่วงที่ 1 วันที่ 16 มี.ค.63 – 10 เม.ย.63 เปิดภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2 วันที่ 20 เม.ย.63 – 15 พ.ค.63 เปิดเทอมปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 พ.ค.63

อ่านต่อ...

วันแห่งความทรงจำ

 ขอเชิญชมการแสดงความสามารถของนักเรียน “วันแห่งความทรงจำ” ณ สวนสนุก YOYOLAND SEACONBANGKAE ชั้น 4 วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค.2561 เวลา 11.00 – 14.00 น.

อ่านต่อ...

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

ผลงานของนักเรียน...ล่าสุด

ศิลปะอนุบาล 3 ปี 61

ผลงานของน้องๆ อนุบาล 3 ประจำปี 2561

สร้างสรรค์ งานศิลป์ …จากจิตรกรน้อย

บรรยากาศการเรียนศิลปะของเด็ก ๆ

ดูผลงานทั้งหมด...