นักเรียนอนุบาล 2 – อนุบาล 3 ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา , วันอาสาหบูชา ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม ในวัน 24 กรกฎาคม 2555